همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی، اسفند ماه ۱۴۰۰

همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی

National Conference on Natural Products Affecting Respiratory Infections

پوستر همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی

همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی