همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای، آبان ماه ۱۳۹۵

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

پوستر همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در شهر مرودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای