همایش بیعت نهاجا با فرماندهی معظم کل قوا، خرداد ماه ۱۴۰۲

همایش بیعت نهاجا با فرماندهی معظم کل قوا

Nahaja's Pledge of Allegiance Conference with the Commander-in-Chief of the Army

همایش بیعت نهاجا با فرماندهی معظم کل قوا در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بیعت نهاجا با فرماندهی معظم کل قوا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بیعت نهاجا با فرماندهی معظم کل قوا