اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران

1st National Iranian New Chemistry Congress

اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد در شهر فیروزآباد برگزار گردید.