اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام)، مرداد ماه ۱۳۹۵

اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام)

پوستر اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام)

اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام) در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،حوزه علميه صاحب الزمان (عج) مرند در شهر مرند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مکتب امام صادق (علیه السلام)