نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، آذر ماه ۱۳۸۷

نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

1st Conference on Regeneration and Revitalization of Urban Distressed Areas

نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۷ توسط ،شركت شركت عمران و بهسازي ايران در شهر مشهد برگزار گردید.