اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

the 1st student congress of dentistry in the north

پوستر اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران،دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور