اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

1st National Congress on Accounting and Management

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت