اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟

First National Conference on A World without Oil

پوستر اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟

اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟ در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تجارت الكترونيكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟