همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی، بهمن ماه ۱۳۹۰

همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

National Maritime and Shipping Conference

پوستر همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی