همایش ملی گیاهان دارویی، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی گیاهان دارویی

National Conference on Medicinal Plants

پوستر همایش ملی گیاهان دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن گیاهان دارویی ایراندانشگاه صنعتي شاهرود – انجمن گياهان دارويي ايران در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی گیاهان دارویی