همایش ملی مواد نو، خرداد ماه ۱۳۸۷

همایش ملی مواد نو

New Materials National Congress

همایش ملی مواد نو در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژي در شهر تهران برگزار گردید.