دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا

The Second National Conference on New Management and Start-up Businesses

پوستر دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا

دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا