چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

The 4th National Congress of Iran

پوستر چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،دانشگاه علوم پزشكي تبريزانجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران در شهر تبریز برگزار گردید.