چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران، مهر ماه 97

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

The 4th National Congress of Iran

پوستر چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران در شهر تبریز برگزار گردید.