چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه، آبان ماه 98

چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه

Fourth Conference New look at popular language and literature

پوستر چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه

چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۸ توسط خردسرای فردوسی - انجمن علمی - آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه مراجعه فرمایید.


محورهای همایش


1. مطالعات نظری دربارۀ ادبیات عامه ( تعاریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه‌هاو...)
- پیدایش ادبیات عامه و نقش آن در تکوین انواع ادبی
- مباحث نظری درباره‌ی ادبیات عامه (تعریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه ها و...)
- تاریخچه پژوهش در ادبیات عامه
- روش‌شناسی مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه
- معرفی و نقد شیوه‌های پژوهشگران ایرانی و خارجی در حوزۀ ادبیات عامه
- نسبت و تعامل ادبیات رسمی و ادبیات عامه
- مخاطب‌شناسی و ادبیات عامه
2. نقد و بررسی ادبیات عامه
- ادبیات داستانی عامه: گونه‌ها، ریخت‌شناسی، معرفی قصه‌ها، بن‌مایه‌ها و....
- شعر عامه و بومی سروده‌ها
- قصه‌ها و اشعار عامیانه
- بررسی زیبایی‌شناختی ادبیات عامه
- ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی
- ادبیات عامه و اسطوره
- ادبیات عامه و ادبیات کودک و نوجوان
3. ادبیات عامه و مطالعات بین رشته‌ای
- ادبیات عامه و زبانشناسی
- ادبیات عامه و جامعه شناسی
- ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی
- ادبیات عامه و روانشناسی
- ادبیات عامه و رسانه
- ادبیات عامه و پویا نمایی
- مطالعات تطبیقی در ادبیات عامه
- رابطه‌ و نسبت هنرهای عامه با ادبیات عامه
- بررسی انواع ادب نمایشی عامه (تعزیه، تقلید، نمایش زنانه و ...)
4. محورهای ویژه همایش
- معرفی و تحلیل اشعار شاعران محلی‌سرای استان خراسان
- بررسی و تحلیل گویش شناسی و تنوع زبانی در استان خراسان
- بررسی ادبیات عامه استان خراسان (ضرب المثل، چیستان، متل، لالایی و نازآوا، ترانه‌های کار، سرور و...)
- بررسی و معرفی آثار نویسندگان بومی استان خراسان
5. هر گونه پژوهش دربارۀ ادب عامهمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه