همایش ملی جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی، آذر ماه ۱۴۰۰

همایش ملی جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی

National Conference on Legal Aspects of Environmental Protection; Why and how

پوستر همایش ملی جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی

همایش ملی جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علامه محدث نوری، در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جنبه های حمایتی حقوقی از محیط زیست؛ چرایی و چگونگی