کنگره تازه های کودکان و نوزادان، تیر ماه ۱۳۹۷

کنگره تازه های کودکان و نوزادان

Children & Neonate Updates

پوستر کنگره تازه های کودکان و نوزادان

کنگره تازه های کودکان و نوزادان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريزانجمن پزشكان كودكان آذريجانشرقي، مركز تحقيقات سلامت كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.