سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته، مهر ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته

Third National Conference on Oil and Gas and Related Industries

پوستر سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته

سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته