دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران، دی ماه ۱۳۸۸

دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

2nd National Iranian Drilling Industry Congress

دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۸ توسط ،انجمن مهندسی نفت ایرانانجمن دانشجويان و دانش آموختگان مهندسي نفت در شهر تهران برگزار گردید.