اولین کنگره ملی صنعت حفاری

اولین کنگره ملی صنعت حفاری

1st National Iranian Drilling Industry Congrees

اولین کنگره ملی صنعت حفاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی صنعت حفاری