هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

The 8th National Conference on Modern Studies and Research in Geography, Architecture and Urban Development of Iran

پوستر هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی آل طه،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران