اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری

1st National Conference on New Ideas in Construction Engineering and Urban Development

پوستر اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری

اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،دانشكده فني و حرفه اي محمودآباد - جامع مهندسين محمودآباد در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری