کنفرانس ملی انفورماتیک ایران، دی ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

National Informatics Conference of Iran

پوستر کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی،انجمن انفورماتیک ایرانپژوهشگاه دانش هاي بنيادي - انجمن انفورماتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی انفورماتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی انفورماتیک ایران