همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی، آذر ماه ۱۴۰۰

همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی

Conference on New Interdisciplinary Achievements in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship

پوستر همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی

همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمی کاربردی واحد 41 در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی