اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی ، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی

First International Conference on New Ideas in Architecture

پوستر اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی

اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴ توسط ،كانون فرهنگي مناجات اردبيل. دفتر موسسه پيشگامان فرهيختگان فرهنگ و انديشه وليعصر. در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی