اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

First National Congress on Nanotechnology in Health Sciences

پوستر اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،دانشگاه علوم پزشكي همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت