اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، اردیبهشت ماه 97

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

First National Congress on Nanotechnology in Health Sciences

پوستر اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

 • ارائه آخرین دستاوردهای علمی کاربردی فناوری نانودر علوم سلامت شامل (علوم پزشکی/ دارویی /دندانی / بهداشتی)
 • فراهم سازی بستر مناسب جهت تعامل و هم اندیشی بین متخصصان و پژوهشگران در حوزه های اعلوم سلامت
 • بحث و تبادل نظر در مورد چشم انداز علم نانو در علوم سلامت .

محورهای همایش:

پزشکی باز ساختی و مهندسی بافت

 • نانو فناوری در علوم پزشکی و زیست فناوری پزشکی باز ساختی و مهندسی بافت
 • سامانه های تشخیصی و درمانی و نانو سنسورها
 • بیو سنسورها

زیست فناوری پزشکی

 • نانو فناوری در علوم دندان
 •  نانو مواد دندانی
 • ایمپلنت ها
 • بیو مواد

نانو فناوری در علوم دارویی

 •   سامانه های رهایش کنترل شده دارو
 • نانو داروها
 • نانوحسگرهای دارویی

نانو فناوری در علوم بهداشتی و محیط زیست 

 •   نانو سطوح  و نانو حسگرهای زیستی
 • روشهای حذف آلودگی توسط نانو ساختارها
 • روشهای آنالیز سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی، غذایی


مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت