کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، مهر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

National Conference on Technologies and New Geomatics

پوستر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تبریز،دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک