دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران

2nd International & 10th National Neurogenetic Congress,

پوستر دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران

دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی نوروژنتیک ایراندانشگاه علوم پزشكي مشهدجهاد دانشگاهي و انجمن نورورژنتيك ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران