اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی

The First National Conference on New Findings of Research in Agriculture and Natural Resources

پوستر اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در شهر میانه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی