جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار

National Festival of entrepreneurial ideas and new business opportunities

پوستر جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار

جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي استان آذربايجان‌غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار