همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت، مهر ماه ۱۳۹۹

همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت

National Conference on Vision of the Country

پوستر همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت

همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران،دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران - موسسه مردم نهاد شميم جنگل ايران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت