نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

First National Conference on New Achievements in Life Sciences and Agriculture

پوستر نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه زابل، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی