اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی، اردیبهشت ماه 98

اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی

The First Conference of Imam Khomeini and the New Islamic-Iranian Civilization with Emphasis on Social Capital

پوستر اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی

اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

چیستی تمدن نوین اسلامی از منظر امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره) و چیستی سرمایه اجتماعی
امام خمینی (ره) و رابطه میان تمدن نوین اسلامی – ایرانی و سرمایه اجتماعی
منابع مولد سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)
نقش ها و پیامدهای سرمایه اجتماعی در تمدن اسلامی – ایرانی
آسیب شناسی سرمایه اجتماعی در فرایند تمدن اسلامی – ایرانی
حوزه و دانشگاه در فرایند تمدن سازی اسلامی – ایرانی
بررسی محورها و سطوح سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)
سطح خرد: صداقت، وفای به عهد، خوشرویی، کرامت انسان، تواضع، تهذیب و تزکیه، اخلاق، ....
سطح میانه: عدالت، قانونمداری، جوانان، تعاون و همکاری، اعتماد ملی، ولایت مداری، مشارکت مدنی، خانواده متعالی، ....
سطح کلان: وحدت ملی، پاکدستی مسئولان، ضابطه مندی، مردم گرایی، مقاومت ملی، بیداری و هوشمندی، رهبری، رسانه، ....