همایش منطقه ای تازه های معماری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای تازه های معماری

Regional Seminar on New Architecture

پوستر همایش منطقه ای تازه های معماری

همایش منطقه ای تازه های معماری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،آموزشكده سما شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای تازه های معماری مراجعه فرمایید.