پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب، مهر ماه ۱۳۹۱

پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب

5th International Neurosurgery Symposium

پوستر پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب

پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.