یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۲

یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

The 11th Iran Cognitive Neuropsychology Symposium

پوستر یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،عصب روانشناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران