سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو، آذر ماه 89

سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو

3rd Iranian Annual Neurogenetic Conference Neurodegenerative Diseases

سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۹ توسط انجمن نوروژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای علمی
آلزایمر و سایر دمانس ها
آتاکسی ها
اختلالات حرکتی
اختلالات نورون های حرکتی فوقانی و تحتانی
بیماریهای متابولیک مرتبط
دست آوردهای نوین ژنتیک انسانی
پیشرفت ها و امکانات موجود در کشور