اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت (با تاکید بر صیانت از شتر دوکوهانه)، تیر ماه ۱۴۰۳

اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت (با تاکید بر صیانت از شتر دوکوهانه)

1ST International congress of Nature-based ecological restoration (Emphasizing the conservation of Bactrian camels)

پوستر اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت (با تاکید بر صیانت از شتر دوکوهانه)

اولین کنگره بین المللی احیاء بوم شناختی بر پایه طبیعت (با تاکید بر صیانت از شتر دوکوهانه) در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید.