کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی، فروردین ماه ۱۳۸۸

کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی

First National Exploration and Production Congress

پوستر کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی

کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ توسط ،پژوهشكده آريا پژوهش آلفا در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی