اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، تیر ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر

1st National Conference on Nutrition and Environmental Issues of Medicinal and Aromatic Plants

پوستر اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر

اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ توسط در شهر ارومیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ توسط در شهر ارومیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.