فراخوان پذیرش مقالات در رشته های فنی و مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۲

فراخوان پذیرش مقالات در رشته های فنی و مهندسی

Acceptance essays in technical and engineering fields

پوستر فراخوان پذیرش مقالات در رشته های فنی و مهندسی

فراخوان پذیرش مقالات در رشته های فنی و مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای علم و فناوری در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات فراخوان پذیرش مقالات در رشته های فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.