دومین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش الهیات، دی ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش الهیات

The second national conference of subject-educational knowledge in theological education

پوستر دومین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش الهیات

دومین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش الهیات در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش الهیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش الهیات