دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

2nd Symposium on Neurological Diseases and Stem Cell

پوستر دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی

دومین سمپوزیوم بیماری های اعصاب و سلول های بنیادی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهرانستاد توسعه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي در شهر تهران برگزار گردید.