کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری

National Conference on New Developments in Studies and Consultation

پوستر کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری

کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری