کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری، اسفند ماه 96

کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری

National Conference on New Developments in Studies and Consultation

پوستر کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری

کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری مراجعه فرمایید.


حورهای کلی همایش :

 • حسابداری مالی 
 • حسابداری مدیریت
 • حسابرسی
 • مدیریت مالی
 • مهندسی مالی
 • مدیریت بیمه
 • بانکداری


1. حسابداری

 •  تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور
 • کنترلهای داخلی درشرکتها
 • حسابداری تعهدی
 • حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی
 • حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
 • حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
 • حسابداری مدیریت و بودجه ریزی
 • حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
 • حسابداری دولتی و استانداردهای عمومی
 • لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاه های اجرایی
 • ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی
 • وسایر موضوعات مرتبط


2. مهندسی مالی و مدیریت مالی

 • مدیریت هلدینگ های مالی
 • ارزش آفرینی در هلدینگ های مالی
 • انواع دارایی های نامحسوس در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاری آنها
 • مکانیزم های تامین مالی و نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار
 • مدیران مالی و شناخت ریسک
 • مالی رفتاری
 • برنامه ریزی استراتژیک مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • ارزیابی مدیریت ریسک
 • ابزارهای نوین مدیریت مالی
 • تکنیک های ارزش یابی و قیمت گذاری
 • مدل های و تکنیک ها ارزش گذاری اوراق بهادار
 • ارزیابی عملکرد سبدهای سرمایه گذاری
 • و سایر موضوعات مرتبط

 


3. بیمه و بانکداری

 • مدیریت بیمه و مدیریت ریسک
 • بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه ای
 • نوآوری در ارائه خدمات بیمه ای
 • نقش آفرینی صنعت بیمه کشور در بازار جهانی
 • بانکداری و توسعه پایدار در اقتصاد
 • بانکداری الکترونیک (چالش ها و راهکارها)
 • بانکداری اسلامی
 • مدیریت ریسک دربانکداری
 • نوآوری و خلاقیت در نظام بانکداری
 • ابزارهای نوین پولی و بانکی
 • بانکداری و مسئولیت های اجتماعی
 • بانکداری و پیوستن به سازمان تجارت جهانی
 • بانکداری و توسعه سیاسی
 • بانکداری و تاثیرات آتی آن بر بازراهای سرمایه گذاری
 • و سایر موضوعات مرتبط 


مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری