دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی (PCK) در آموزش کودکان با نیازهای ویژه، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی (PCK) در آموزش کودکان با نیازهای ویژه

The second national conference of subject-educational knowledge (PCK) in the education of children with special needs

پوستر دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی (PCK) در آموزش کودکان با نیازهای ویژه

دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی (PCK) در آموزش کودکان با نیازهای ویژه در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی (PCK) در آموزش کودکان با نیازهای ویژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی (PCK) در آموزش کودکان با نیازهای ویژه