اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment

پوستر اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی