همایش ملی زنان و حیات اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۹

همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

National Conference on Women and Social Life

پوستر همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

همایش ملی زنان و حیات اجتماعی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه اسوه هاي دانش آفرين برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.