همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار

National Conference on Womens Role in Sustainable Development

پوستر همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار

همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار