اولین همایش ملی "رشته مطالعات زنان: افق ها، رهیافت ها و راهکارها"، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی "رشته مطالعات زنان: افق ها، رهیافت ها و راهکارها"

First National Conference on Women’s Studies: Approaches and Future Directions

پوستر اولین همایش ملی "رشته مطالعات زنان: افق ها، رهیافت ها و راهکارها"

اولین همایش ملی "رشته مطالعات زنان: افق ها، رهیافت ها و راهکارها" در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.