ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

6th National Congress on Waste Management

ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند